MENU
Aula_close Layer 1

10. klasse

På Aabybro Skole har vi tre uddannelseslinjer i 10. klasse.

10. klasse er målrettet de elever, der har brug for et ekstra år i grundskolen for enten at modnes socialt, komme i nye og andre relationer eller have et særligt fagligt fokus for at blive klar til en bestemt ungdomsuddannelse. Derfor deler vi eleverne ind på 3 uddannelseslinjer:

• Erhvervsrettet uddannelseslinje – for de elever, som ønsker at blive klar til en erhvervsuddannelse

• Fleks-uddannelseslinje – for de elever, som er uafklarede i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse

• Gymnasial uddannelseslinje – for de elever, som ønsker at blive klar til en gymnasial ungdomsuddannelse

 De tre uddannelseslinjer har hver deres ”fag-pakke”, som man skal følge. Fælles for dem alle tre er dog, at man tager del i undervisning i hovedfagene dansk, matematik og engelsk, som ligeledes er et minimum af prøvefag.

 

Gymnasieforberedende linje

Gymnasieforberedende linje er for dig, der påtænker en gymnasial ungdomsuddannelse. Du er derfor indstillet på at arbejde på et højt fagligt niveau, såvel skriftligt som mundtligt, så du er klar til en gymnasial uddannelse efter 10. klasse.

De obligatoriske fag er: Dansk, matematik og engelsk. Derudover skal du enten vælge tysk, fysik eller begge fag. Hvis ikke du vælger både fysik og tysk, skal du vælge to af følgende valgfag: Samfundsfag, idræt, supplerende dansk, supplerende engelsk eller supplerende matematik. Derudover skal du vælge et linjefag i første halvår og et linjefag i andet halvår.

Målsætningen for dit valg af Gymnasieforberedende linje er, at du vurderes uddannelsesparat til optagelse på en gymnasial uddannelse efter 10. klasse.

 

Flekslinje

Flekslinjen er for dig, der er uafklaret i dit valg af ungdomsuddannelse. Derfor vil du i løbet af skoleåret møde flere aktiviteter, som hjælper dig til en afklaring, eksempelvis kollektiv vejledning, brobygning og praktikforløb.

 De obligatoriske fag på flekslinjen er: Dansk, matematik og engelsk. Du kan derudover vælge tysk og to ekstra valgfag. Hvis ikke du vælger tysk, skal du vælge fire ekstra valgfag. Der kan vælges mellem følgende fag: fysik, samfundsfag, idræt, supplerende dansk, supplerende matematik eller supplerende engelsk.

Derudover skal du også vælge ét linjefag i første halvår og ét linjefag i andet halvår.

Målsætningen for dit valg af flekslinjen er, at du bliver afklaret i dit uddannelsesvalg, og at du vurderes uddannelsesparat til optagelse på enten en gymnasial eller en erhvervsrettet uddannelse.

 

Erhvervsforberedende linje

Den erhvervsforberedende linje er for dig, der forbereder dig til en erhvervsfaglig uddannelse. I tilbuddet deltager du derfor i brobygning på erhvervsuddannelser.

Der er i løbet af skoleåret samarbejde med erhvervspartnere med mulighed for ekstra erhvervspraktik. For dig, der vælger den erhvervsforberedende linje, er der mulighed for ekstra brobygning.

De obligatoriske fag på erhvervslinjen er: Dansk, matematik og engelsk. Du skal derudover vælge 4 af følgende tilbudsfag: Fysik, samfundsfag, idræt, supplerende dansk, supplerende matematik eller supplerende engelsk.

Du skal også vælge ét linjefag i første halvår og ét linjefag i andet halvår. Som noget nyt på denne linje, vil der i stedet for linjefag også være mulighed for at komme i praktik – den mulighed vil vi have en løbende dialog omkring.

 

Målsætningen for dit valg af den erhvervsfaglige linje er en erhvervsfaglig afklaring, og at du vurderes uddannelsesparat til optagelse på en erhvervsrettet uddannelse.

 

Linjefag

Linjefagene er delt i to perioder, som ligger i første og andet halvår af skoleåret. Hvert linjefag har 4 lektioner ugentligt.