MENU
Aula_close Layer 1

Vores skole

Vores skole

Aabybro Skole er en stor folkeskole, der ligger i hjertet af Aabybro.

Vi er en skole, som vægter børnenes personlige, sociale og faglige udvikling højt gennem hele skoleforløbet. Vi har et stærkt ønske om, at alle børn trives i mangfoldige fællesskaber, lærer af hinanden og er involverede og engagerede i skoledagen.

Vi er også en skole, som både ønsker at følge og afprøve nye strømninger, implementere det, der virker for os, men også have tilbagevendende traditioner. Derfor har vi en række begivenheder, som er med til at karakterisere et skoleår på Aabybro Skole, fx morgensang, skolernes motionsløb, juleklippedag, indskolings- og mellemtrinsfest, høvdingeboldturnering, skuespil, forskellige lejrskoleophold, 100-dages fest for 0. klasse mv.

Aabybro Skole er en ”mobilfri skole”. Eleverne må gerne have deres telefoner med hen på skolen, men alle elever skal aflevere deres telefoner ved skoledagens begyndelse og får dem retur ved dagens afslutning. Formålet med dette er at alle elever og medarbejdere har hinandens udelte opmærksomhed gennem skoledagen, så der alene er plads til at fokusere på at være i skole, når man er i skole.

Aabybro Skole er en afdelingsopdelt skole – i indskoling, mellemtrin og udskoling. Hver afdeling har sin leder og sine faste medarbejdere i teamene. CTU er ligeledes inddelt i tre afdelinger og er tæt knyttet til de øvrige afdelinger – og har samme leder.

Vores indskoling, fra 0.-3. klasse samt Ci, er karakteriseret ved at være den afdeling, hvor eleverne skal lære at gå i skole. Der arbejdes intensivt med det at være en del af at fællesskab i både faglige og sociale sammenhænge. Derudover arbejdes der med elevernes grundfaglighed i fagene, som de skal bygge mere abstrakt læring på senere hen i skolelivet. Det betyder for eksempel, at vi stræber mod at alle børn kan læse efter 3. klasse – eller er i gang med at anvende kompenserende it som hjælpemiddel til læsningen, hvis det er svært.

Vores mellemtrin udgøres af 4., 5. og 6. årgang både for de elever, der går i specialtilbud og de, der går i det almene skoletilbud. Mellemtrinnet er fordelt på to matrikler; 4. og 5. årgang samt vores specialtilbud har til huse på Kattedamsvej og 6. årgang har til huse på Aaby Sdr. Gade.

På mellemtrinnet arbejdes dagligt for at styrke elevernes læring, trivsel og robusthed. Med elevernes indtræden på mellemtrinnet øges de faglige krav samtidigt med, at skoledagen forlænges. På mellemtrinnet er man meget opmærksom på, at kravene til eleverne stiger og bruger derfor meget tid og energi på at hjælpe eleverne ind i de nye forhold. I takt med at kravene stiger, øges friheden. Det betyder, at der gradvist bliver friere rammer end eleverne tidligere har oplevet. Dette er for at øge elevernes selvstændighed – såvel fagligt som socialt.

Vores udskoling ligger på Aaby Sdr. Gade og rummer 7.-10. årgang samt Cu. Når man påbegynder 7. klasse er det i nye klassesammensætninger og med et nyt lærer-team. Derfor er der udover det faglige fokus også et særligt fokus på relationer og socialt samspil i den første tid. Generelt i udskolingen er det sådan, at det faglige niveau og de faglige krav stiger til eleverne. I 9. klasse arbejdes der målrettet mod folkeskolens afgangsprøve i hele fagpakken.

På Aabybro Skole har vi 10. klasse. 10. klasse er målrettet de elever, der har brug for et ekstra år i grundskolen for enten at modnes socialt, komme i nye og andre relationer eller have et særligt fagligt fokus for at blive klar til en bestemt ungdomsuddannelse. Derfor deler vi eleverne ind på 3 uddannelseslinjer:

• Erhvervsrettet uddannelseslinje – for de elever, som ønsker at blive klar til en erhvervsuddannelse

• Flex-uddannelseslinje – for de elever, som er uafklarede i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse

• Gymnasial uddannelseslinje – for de elever, som ønsker at blive klar til en gymnasial ungdomsuddannelse

 De tre uddannelseslinjer har hver deres ”fag-pakke”, som man skal følge. Fælles for dem alle tre er dog, at man tager del i undervisning i hovedfagene dansk, matematik og engelsk, som ligeledes er et minimum af prøvefag.