MENU
Aula_close Layer 1

Skolebestyrelse

Om skolebestyrelsen

Aabybro Skoles bestyrelse består af 7 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer, 2 medarbejderrepræsentanter, 2 elevrepræsentanter samt 2 ledelsesrepræsentanter. Bestyrelsen vælges med 1 repræsentant fra specialområdet CTU og 6 medlemmer fra almenområdet. Der afholdes valg hvert andet år, hvor henholdsvis 3 og 4 bestyrelsesmedlemmer er på valg. Man vælges for en periode på 4 år. Valget foregår i forlængelse af den årlige generalforsamling.

Skolens bestyrelse mødes ca. 10 gange årligt, herunder til et bestyrelsesseminar, et møde med klassernes forældreråd samt en årlig generalforsamling.

Skolens bestyrelse er ansvarlige for det årlige sommermarked, hvor der samles ind til Rejse- og kulturfonden. Rejse- og kulturfonden er en forældrebaseret fond/forening, der støtter forskellige ture og oplevelser for skolens elever.

 

Medlemmer af skolebestyrelsen på Aabybro skole:

Anders Bjerg Tendal Christiansen, formand/forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem

Mail: anders@stineoganders.dk

Telefon: 25277237

 

Anne Krogh Rye, forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem

Mail: anne_krogh@hotmail.com

Telefon: 61469700

 

Michael Møller Pedersen, forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem

Mail: mmp@ht-law.dk

Telefon: 21849204

 

Jan Nørgaard, forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem

Mail: sortemuld@icloud.com

Mobil: 22313932

 

Tanja Søndergaard Jensen, forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem

Mail: hjortsvej21@turbopost.dk

Telefon: 40870068

 

Helle Overgaard Christensen, forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem

Mail: helleo.aaby@gmail.com

Telefon: 25178379

 

Vakant, forældrevalgt skolebestyrelsesmedlem for CTU

 

Kristine Fooken Jensen, skoleleder

Mail: kfj@jammerbugt.dk

 

Anne Mette Michelsen, souschef

Mail: amh@jammerbugt.dk

 

Søren Jacobsen, medarbejderrepræsentant

Mail: soeren.jacobsen17@skolekom.dk

 

Sarah Holm Jensen, medarbejderrepræsentant

Mail: sara1296@aabys.dk