MENU
Aula_close Layer 1

Organisation

Aabybro Skole er en dansk folkeskole, der rummer 0.-10. klasse samt en specialklasserække indenfor AKT-området, CTU. Skolen er placeret midt i Aabybro, men er delt på to matrikler – en på Kattedamsvej og en på Aaby Sdr. Gade. På Kattedamsvej går eleverne fra 0.-5. klasse samt indskoling og mellemtrin fra specialklasserækken. På Aaby Sdr. Gade går eleverne fra 6.-10. klasse samt udskolingen fra specialklasserækken.

Elevtallet på Aabybro Skole er på ca. 1050, som er fordelt på 3-5 klasser på hver årgang. Der er et fællesskab omkring hver årgang, som ”bor” i samme klynge eller på samme gang og hovedparten af lektionerne omkring årgangen læses af årgangens lærer- og pædagogteam.

Aabybro Skole er afdelingsopdelt, hvilket hos os i praksis betyder, at der er en ansvarlig leder for hver afdeling. Derudover betyder det, at der oftest skiftes lærere mellem hver afdeling, altså i skiftet fra 3.-4. klasse og i skiftet fra 6.-7. klasse. Endelig knytter der sig en række traditioner og aktiviteter til den enkelte afdeling.

Aabybro Skole er overordnet set en skole, der fokuserer på, at eleverne bliver så dygtige som muligt og bliver rustet godt – både personligt, fagligt og socialt til det liv, der venter dem efter grundskolen. Derfor møder eleverne på skolen høje forventninger om deltagelse og engagement i undervisningen, men også støtte til de situationer, der kan være svære eller udfordrende.

Aabybro Skole er en udviklingsorienteret skole, der lægger vægt på at følge udviklingen i fagene, men også selv sætter initiativer i gang, der skal ruste eleverne på forskellig vis.