MENU
Aula_close Layer 1

Teknologiforståelse

I sommeren 2018 ansøgte vi som skole Undervisningsministeriet om at deltage i et forsøg omhandlende teknologiforståelse i folkeskolen. Vi var heldige at få en plads i indskolingsforsøget og det er vi meget glade for. Vores overordnede formål med at deltage i forsøget omkring teknologiforståelse er at bidrage til, at vores elever bliver i stand til aktivt og kreativt at deltage i den digitale verden. Det betyder, at vi ønsker at flytte elevernes kompetencer fra primært at være ”brugs-kompetencer” til at handle om forståelse, de- og rekonstruktion, opbygning og innovation, for dermed at blive i stand til at forholde sig til og have en plan for, hvordan og til hvad teknologi skal bruges. Det er vigtigt for os, at vores elever lærer at forholde sig kritisk og kan stilling til den digitale verden, vi er en del af, men også får gode og sjove oplevelser med det.

For eleverne i indskolingen (i dette skoleår er det for alle 1. og 2. klasser) betyder det, at de har teknologiforståelse som undervisningsfag i 2 lektioner om ugen frem til slutningen af 3. klasse. De 2 lektioner bliver taget fra den understøttende undervisning. Siden december 2018 har de involverede lærere og pædagoger været på kurser indenfor fagfeltet og vil løbende blive opkvalificeret til at forestå undervisningen.

Projektet er selvfølgelig godkendt af både skolebestyrelsen, forvaltningen og det relevante politiske udvalg (Børne- og familieudvalget).

Vi skal nok holde jer opdateret løbende på dette nye og spændende fag, som vi glæder os enormt meget til at præsentere jeres børn for.