MENU
Aula_close Layer 1

Udeområder

Udearealerne er en vigtig del af skolens undervisningsmiljø.

Den nye skole i Aabybro blev taget i anvendelse i august 2016. Udearealerne på en skole udgør i dag en del af skolens læringsmiljø, så det ikke kun er frikvartersleg, der foregår i udeområderne, men også læringsaktiviteter.

Kattedamsvej

Udearealerne på Kattedamsvej er målrettet indskoling og mellemtrinsbørn. Der er to multibaner og flere legeområder med gynger, legehuse, sandkasser mv. Vi har fået malet forskellige "aktivitetsspil" i skolegården, der giver mulighed for at kombinere bevægelse og fysisk aktivitet med indlæring. Forskellige hoppe-legespil der træner talforståelse, alfabetet, klokken, vokaler og konsonanter, stavetræning, og tabeller, men også firboldbaner, hinkebaner etc. I skolegården er der ligeledes opsat bordtennis, hockeymål og basketballkurve.

Som noget nyt er der etableret en stor legeplads foran skolen samt et legetårn på den ene side af skolen. De nye områder er lavet til leg og sociale aktiviteter, men også for at:

  • Styrke koncentrationen og forbedre indlæringen

  • Udvikle udholdenhed og fysiske evner

  • Forbedre de motoriske evner samt øje/hånd-koordination

  • Opbygge selvtilliden og motivere til forskellige aktiviteter

  • Invitere til selvaktivering

I området op mod Kattedamsvej er der bålhytte, pizzaovn og forskellige højbede, som eleverne flittigt bruger i undervisningen, emneugerne og SFO-tiden.

På Kattedamsvej er der ligeledes etableret en pergola, som med tiden bliver ”grøn” og der skal sættes bænke og plantekasser op ude foran, så der bliver flere siddepladser til børn og voksne.

På sigt skal der arbejdes med beplantning på matriklen samt arbejdes for at etablere endnu en multibane, som skal ligge foran skolen.

Vi har siden indflytningen på den nye skole i 2016 periodevist døjet meget med rigtig våde udearealer. Ofte har vi været nødt til at spærre områder af i længere perioder eller for at få drænet et område. Vi er konstant opmærksomme på disse udfordringer og arbejder kontinuerligt på løsninger, som generelt set kan forbedre det.

 

Aaby Sdr. Gade

Udearealerne på Aaby Sdr. Gade er målrettet elever på mellemtrinnet og i udskolingen. Vi har fået etableret en stor multibane, der rummer forskellige muligheder for spil og sport, men som også kan bruges i idræt til løb, spring og kast. På banen er der mulighed for at spille:

  • Håndbold
  • Hockey
  • Beachvolley
  • Basketball
  • Lave aktiviteter med løb, spring og kast

 

På Aaby Sdr. Gade er der ligeledes fodboldbane på græsset, der er hockeymål og basketkurve på fliserne, lidt forskellige legeredskaber samt malede spil på fliserne, som både kan bruges i frikvarter og i undervisning.

På Aaby Sdr. Gade drømmer vi om at få skabt arbejdspladser til eleverne udenfor og et mere grønt miljø, som kan være med til at skabe hyggelige oaser.