MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde med andre aktører

På Aabybro Skole kan du blive frivillig hjælper i undervisningen.

Som frivillig kan du hjælpe til i forskellige fagrækker i såvel indskoling som mellemtrin. Det kan også være som ekstra voksen, når vi har ture ud af huset eller som læsemakker i de yngste klasser.

De frivillige på Aabybro Skole har tavshedspligt som resten af medarbejdergruppen, ligesom der også skal indhentes børneattest.