MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde med lokalområdet

Aabybro skole samarbejder med lokalområdet i hverdagen:

  • DGI Huset: Der er et tæt samarbejde med DGI Huset, hvor alle elever har idræt og svømning. DGI Huset leverer mad til skolens kantineordning for eleverne på både Kattedamsvej og Aaby Sdr. Gade.
  • Aaby Kirke: Aabybro skole har et godt samarbejde med Aaby Kirke om bl.a. konfirmation, julegudstjeneste, temauger i indskolingen mv.
  • Aabybro Bibliotek: Der udarbejdes et fælles årshjul mellem Aabybro Bibliotek og Aabybro Skole, som har til hensigt at give eleverne flest mulige litterære oplevelser gennem deres skolegang. Dette kan være i form af forskellige besøg på/fra biblioteket, forfatterbesøg, forfatterskole, book-talks osv.
  • Aabybro Ungdomsskole: Aabybro Ungdomsskole er en aktiv del af de unges hverdag både i og udenfor skolen. I skoletiden arbejder Aabybro Skole sammen med ungdomsskolen om både profilfag, trivselsforløb og faglige løft.
  • Lokale virksomheder: Aabybro Skole har en række samarbejdsaftaler med lokale virksomheder.