MENU
Aula_close Layer 1

Samarbejde om den ekstra indsats

På Aabybro Skole er en vigtig del af vores hverdag, at alle elever trives og oplever, at de får de udfordringer, den vejledning, hjælp og støtte, de har brug for. Derfor har vi forskellige tiltag og samarbejdspartnere, som vi samarbejder med for at nå det mål.

Vi har et tæt samarbejde med PPR, sundhedsplejen, sundhedsafdelingen, børne- og familieafdelingen, SSP og tandlægerne for at sikre alle børns udvikling og trivsel. Vi holder regelmæssige møder med PPR, sundhedsplejen og SSP og med de andre aktører ved behov.

I eget hus har vi en række trivselsmedarbejdere, som løser forskellige opgaver for at støtte elevernes faglige, personlige og sociale udvikling. Trivselspersonerne kan løse opgaver omkring en enkelt elev, en elevgruppe eller en klasse. Forløbene er altid afstemt med klassens lærere og med afdelingens leder og forældrene informeres herom.

På skolen findes ligeledes faglige vejledere indenfor dansk, matematik og engelsk, som er med til at understøtte såvel en generel som en specifik udvikling af et fag. Igen er det i et samarbejde med elev/elever og lærere, der aftales indsatser eller forløb. I de tilfælde, hvor det drejer sig om specifikke indsatser omkring en elev eller en mindre elevgruppe, informeres forældrene altid.